De PRIJSUITREIKING van de huisleaque is op 4 mei, in de BOWLING BISTRO VENRAY. Om de WISSELBEKER wordt door de le teams van de maandag en dins dagavond gespeeld, op 21 april in de Bowling Bistro Venray. Alle teams worden succes toegewenst, met de trio-competitie 1981. Deze begint 6 april t/m 19 mei. De prijsuitreiking hiervan zal zijn op 19 mei 22.30 uur. NIEUWE TEAMS VOOR SEIZOEN 1981 - 1982 KUNNEN ZICH OPGEVEN BIJ BOWLING BISTRO VENRAY. HENGELSPORTVERENIGING_^_^T_ALVERTJE^_TE_OOSTRUM. Misschien voor velen een minder bekende vereniging in Oostrum. Desalniettemin bestaat onze club 25 jaar. Ze is opgericht op 22 april 1956 door enkele sportvissers, onder voorzittersschap van G. Martens, Mgr. Hanssenstraat 59 in Oostrum. Het bestuur heeft intern besloten om dit feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Daarom wordt er op vrijdag 24 april van 19.00 - 20.00 uur een receptie gehouden. Zijn er niet-leden die toch belangstelling willen tonen, dan kunnen deze terecht bij ons clubhuis Café v. Dijk B. in Oostrum. Voor de leden is er om 20.00 uur in hetzelfde café een feest avond georganiseerd. Voor de jeugd-leden (+7-16 jaar) wordt nog een speciale middag georganiseerd. Verder wou ik nog mede delen dat iedereen, met_een_visvergunning_van_1980_-_1981zo wel jong als oud, in de maanden april en mei uitsluitend en alléén mag vissen in t"Wanssumse Ven". M.a.w. voor deze visvij ver geldt geen "gesloten" tijd. De "gesloten" tijd geldt dus wel voor de rivier de Maas en voor de 'Ballonzuil" vijver, die offi cieel op 2 juni a.s. geopend wordt. Voor degenen die na 1 juni 1981 willen vissen in de Maas of in de visvijvers moeten zorgen voor een nieuwe vergunning. Voor de jeugd (+7-16 jaar) kost dat 5,00 per jaar. Voor volwassenen 22,50 per jaar. Met deze vergunning kan men prak tisch in heel Limburg (uitgezonderd particuliere visvijvers) en in vele openbare wateren in Nederland vissen. Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest teken ik secr./pen.m. H.S.V. "'t Alvertje" W.A. v.d. Brand Geysterseweg 3 Oostrum P.S. Toevallig ben ik van 30 mei tot 7 juni niet thuis. Na 1 juli 1981 wordt mijn nieuw adres: W.A. v.d. Brand Stationsweg 77 5803 AA VENRAY tel.: 04780 - 81942 I 0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11