J i REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 4 10e Jaargang No. 14 RABOBANK No. 14.00.01.751 9 april 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. AAN_DE OUDERS. Enkele mededelingen vanuit de kleuterschool. - Dorien verwacht haar eerste baby rond 20 juni. Als alles goed verloopt zal zij hierna niet meer haar werk als leidster her vatten Na de paasvakantie gaat zij met zwangerschapsverlof. Daarom zal er op vrijdag 17 april een afscheidsfeestje zijn. 's Morgens zullen er voor alle 3 de klassen wat gezamenlijke feestelijkheden zijn. s Middags viert Dorien in haar eigen klas feest. De kleuters van de klas van Marly en Margreet hebben i.v.m. dit feest iets eerder vrij (om 3 uur). - Na de paasvakantie zal Liesbeth Teeuwen Marijkestraat 5 Venray (tel. 80399) het werk van Dorien overnemen. - Op woensdagmorgen 29 april zullen er wat feestelijkheden zijn i.v.m. Koninginnedag. U krijgt hierover nog nader bericht. - Enkele belangrijke data: - Paasvakantie van 20 t/m 24 april. - 30 April en 1 mei vrij - De kleuters en de kinderen van de lagere school hebben wij op dinsdagmiddag 14 april en dinsdagmiddag 12 mei i.v.m. studie middagen van het personeel van kleuter- en lagere school. De onderwerpen van deze studiemiddagen zijn "Schoolwerkplan" en "Rekenonderwijs". - Verschillende ouders hebben geïnformeerd naar de klasse-inde ling van het volgende schooljaar. Omdat we ook willen overleg gen met de nieuwe leidster, bestuur van de O.V. en het School bestuur kunnen we U deze nog niet geven. Zo spoedig mogelijk na de paasvakantie hopen we de indeling van de klassen rond te hebben. O-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O I~ OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1