/f -ó}> - IfU) JAARVERSLAG VAN_HET_WERKCOMITË_^OOSTRUM^_OVER_1980^ 1. Inleiding^ Het verbeteren van het woon- en leefklimaat. Daar is het Werkcomité mee bezig geweest en nog steeds mee bezig. Al twee en dertig jaar lang. Maar sinds de op?- richting in 1948 is er veel veranderd. Wij leven nu in de tijd van inspraak. De mening van de dorpsraad wordt gevraagd over gemeente lijke beleidsplannen. De woningbouw moet duidelijk gepland worden. Verkeersproblemen en financiële zaken komen meermaals ter sprake. De gemeente houdt rekening met Oostrum. Het Werkcomité heeft dit jaar tien openbare vergaderingen gehouden waarbij een gemiddelde afwezigheid van 3,5 leden te bespeuren was. (Afwezigheid van 23,3%). - De inkrimping van de voorzittersvergaderingen van 5 naar 3 heeft niet tot een verbetering van het opkomstpercentage geleid, echter wel tot effektiver vergaderen. Al met al een vruchtbaar jaar voor Oostrum, een kern waar pit in zit. 2. Gemeentelijke plannen_en_nota^s^ 2.1 Milieu_nota De eerste nota van dit jaar werd door het Werkcomité snel afgewerkt. Men merkte op dat er niets stond vermeld over de polygastanks op het N.S. terrein 'en dat er met geen woord werd gerept over het vervoer gevaarlijke stoffen. 2.2 Beleidsli jnen Gemeente Venray^ De meeste leden vonden deze nota moeilijk van stof met veel vaagheden. Besloten werd om het boekwerk nogmaals door te nemen en de gebundelde reakties op schrift te zetten. 2.3 Beleidsli jnen_kleine_kernen_L Het begrip "autochtoon" schijnt door de Gemeente anders te worden geïnterpreteerd dan door het Werkcomité. Het Werkcomité is van mening dat geboren en getogen Oostrum 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1