REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 44 10e jaargang no. 9 RABOBANK no. 14.00.01.751 5 maart 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- LEDEN_L1V1B1 Studieavond in de Schouwburg op maandag 23 maart Programma: 19.00 uur opening. 19.30 uur Prof.J.J.Michels (Geneesheer-directeur verpleeghuis Kalaroma Nijmgen) "De gehandicapte Mens" 20.15 - 20.45 uur Pauze 20.45 uur Onderling Kunstgenot (Blerick)"Een meisje om te stelen" Kosten ƒ6,- Opgeven tot 20 maart bij de voorzitter tel:. 82129. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE_^SUB MATRIS_TUTELA" Zaterdag 7 maart: op deze dag zal er weer oud_papier worden opgehaald. De volgende leden worden daartoe om 10 uur bij G Kessels Stationsweg verwacht: Frank Martens, Maarten Arts, Peter DerksHub Moorrees, Jan Versleijen. Wij willen U vragen Uw oud papier vanaf 10 uur gebundeld aan de straat klaar te zetten, waarvoor bij voorbaat onze dank. Maandag 9 maart: repetities in het Gemeenschapshuis, van 18.30 - 19.15 uur: aspiranten taraboerkorps van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest, van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest. Woensdag 11 maart: repetities in het Gemeenschapshuis, van 1830 - 19.15 uur: opleidingen tamboerükorps van 19.00 - 19.30 uur: leerlingen tamboer-korps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps Donderdag 12 maart£ bestuursvergadering in het Gemeenschapshuis. Maandag 16 maart: algemene ledenvergadering na de (enigszins verkorte) repetitie voor het orkest. 1

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1