BILJARTVRIENDEN S.N.A, Deze keer eens wat anders. Een verkort verslag van de ledenver gadering. Van sommige leden waren geen afmeldingen ontvangen. De vergadering verliep als volgt: 1. Welkomstwoordje door ondergetekende. 2. Met algemene stemmen een nieuw lid aangenomen n.l. Jo de Beer. Jo werd door alle aanwezigen welkom geheten. 3. Ingezonden stukken. Naast wat algemene zaken vnlvan de V.B.B.werd besloten met jeugdleden een begin te maken» Hierover zal door het bestuur verder een voorstel worden uitgewerkt 4. Harry Lenssen deelde aan iedereen het verloop van de V.B.B. kompetitie mee. Ook de onderlinge kompetitie was voortreffelijk verzorgd. 50 Aktiviteiten programma '81: 10 maart - tafeltennis Invalidenbond. - 7 april - uitwisseling tafeltennisklub - 20 mei - veteranen voetbal - 29 mei - feestavond V.B.B. - 8 mei - wildeman uitwisseling - Golftournooi - Bowlingtournooi nader te bepalen. - 3 bandentournooi - Feestavond S.N.A. Geef U via de wedstrijdleiding a.u.b. op voor deze evenementen. 6. Rondvraag met als hoofdthema Huub Reynders die terecht zijn bezorgdheid uitsprak over de s&atige opkomst. HEINE. Steeds meer jongeren willen op kamers gaan wonen. Veel jongeren kiezen vaak in het begin orn op kamers te wonen, omdat ze daar door minder uitgaven hoeven te doen. Alles is kleiner en vergt daardoor minder geld. Daarnaast weten vele jongeren niet van inschrijving bij de woningbouwvereniging of het wachten duurt te lang, zodat ze zich niet in laten schrijven. Op het moment dat deze mensen zelfstandige woonruimte zoeken zijn ze gedwongen om eerst op kamers te gaan wonen» Door de stagnatie in de koophuizenmarkt ontstaat er vermindering in de bouw van huurwoningwetwoningenwaarvan jongeren en alleen staanden de dupe worden m.n. de mensen met de laagste inkomens 9 O—O—O—O—O—O—O—O—O—G—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—G—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9