KERKDIENSTEN O.L. VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM 28 februari - 8 maart. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 8.30 10.00 9.00 9.00 9.00 19.00 19.00 9.00 14.00 19.00 uur Tot intentie Vermeulen-Moorrees uur Lei van Soest uur Overleden leden van de Carnavalsver. "De Karklingels"Sjang Hoex, Johan en Fèr Camps, Harrie Achten, Jo Simons en Wim Kessels (Jongerenkoor en Blaaskapel) uur Broeder Drabbels uur Frans van Opbergen ASWOENSDAG BEGIN VAN DE VASTENTIJD, uur Anna van Gerven en ouders uur Voor de overledenen van hen die offerden met Allerzielen. Tot zekere intentie uur Piet Rutten (vw. de buurt) uur Marie-Louise van den Brandt uur Voor het Bruidspaar Reynders-Arts GEZINSMIS uur Toon Derickx Jean Potten Maria Joosten-Camps Piet en Harry Hermans Ide Min (Kinderkoor) MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag Zondag Woensdag 19.00 uur R. Theeuwen-P. Janssen-R. Tacken-JRut ten 8.30 uur R. Pelzer-F. Dupont-L. Hendrix-I. Frans sen 10.30 uur H. Holtackers-M. van Dijk-S. Wilmsent- R. Folkerts 19.00 uur F. Dupont-I. Franssen-H. Holtackers- R. Pelzer CARNAVALSMIS Zondag a.s. -1 maart- zal de carnavalsmis om 10.00 uur opgeluis terd worden door ons Jongerenkoor en onze Blaaskapel. Aan deze H. Mis zullen beide Vorsten, Prinsen en hun gevolg deel nemen ASWOENSDAG Woensdag a.s. -4 maart- is het Aswoensdag, het begin van de vas tentijd. Die dag zijn er twee eucharistievieringen, n.l. om 9.00 uur en om 19.00 uur. In beide H. Missen aswijding en uitde- 5

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5