S REDAKTIEADRES: Mgr. Hanssenstraat 44 10e jaargang no. 8 RABOBANK no. 14.00.01.751 26 februari 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o van de gecombineerde vergadering van het werk- comité_en_de voorzitters van de verenigingen op maandag 16-2-'81. Punten welke op deze vergadering zijn behandeld: Polygas Aan Polygas en B W zijn brieven verzonden waarin de bezwaren zijn vermeld omtrent de aanwezigheid van de gastanks en het ver voer van deze stoffen door de kern van het dorp. Bestemmingsplan buitengebied: Het bezwaarschrift over dit plan hetwelk gezonden zal worden aan B W werd door de gehele vergadering goedgekeurd. Meijerlaan Men wist niet wat men hier mee aan moet daar het verharden van deze laan, ook al vanwege de hoge kosten, bezwaren met zich mee bracht Groenvoorziening Banken zullen op de navolgende punten worden geplaatst: Hoek Wanssumseweg-Hoefslag, Oirloseweg bij Custers, Wolters Geysterseweg en op de hoek Ooster Thienweg en Broekhuizenstraat Gevraagd werd de meidoorns in de Mgr. Hanssenstraat op te ruimen en hiervoor linden te plaatsen. Dit zal worden opgenomen met de heer Goossens van de plantsoenendienst. Speelterrein Broekhuizenstraat: Het onderhoud van dit speelterrein is niet goed, het werkcomité zal trachten met de buurt contact te maken. Materialen voor het onderhoud zijn wel te krijgen. De Hork: Rondom de Hork zullen bomen worden geplaatst; het onderhoud van het plantsoen moet door het bestuur van de Hork zelf worden ge regeld. De oprit waarom gevraagd werd zal niet worden aangelegd. 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1