S.V. OOSTRUM AFDELING_TENNIS. Op de bestuursvergadering van donderdag 12 februari j.l. is de heer Frits Martens tot voorzitter van de tennisvereniging ge kozen. Hierdoor zijn de functies binnen het bestuur als volgt verdeeld voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester jeugdcommissie jeugdcommissie techn. commissie techn. commissie Dhr, Fr. Martens Mevr. M.L. Janssen Mevr. R. Custers Dhr, J. Raedts Mevr. Gc Wilms Dhr. R. Zeelen Dhr. H, Janssen Dhr. Pc ten Brummelhuis Dhr. Jc Linders o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o AFHANGLABELS Degene die de kontributie voor het seizoen 1981 hebben voldaan zowel senioren als junioren - kunnen op VRIJDAG 20 FEBRUARI_ASo 17.30 en 19c00 uurt tussen de afhanglabels ophalen aan de reisbalie van de Oostrum, waar onze penningmeester, de heer J. Raedts, dan aan wezig zal zijn. Voor de goede orde maken wij onze leden er op attent, dat na 28 februari NIET meer met de oude afhanglabels (1980) mag worden getennist. HET BESTUUR0 BILJARTVRIENDEN_-_SNA. We naderen zo langzamerhand het einde van de Venrayse Bond competitie Deze week speelde alleen ons tweede team nog tegen DAH& Er werd gewonnen met 7-2 door winst van Eddy van de Venne, Geert Arts en Wim Kleuskens. Helaas verlies voor Sraar Vermeulen. De hoogste serie was voor Geert (18) evenals het hoogste gemid delde (2,777). In hoeverre het tweede team nu nog kan opklimmen tot de derde plaats moeten we nog afwachten. Hierover zal Harry Lenssen op de ledenvergadering verslag uit brengen. De onderlinge competitie en het persoonlijk kampioenschap gaan nu van start. Ook hierover zult U de details vernemen op de ledenvergadering, O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O 8

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 8