AGENDA 21 febr. 23 febr. 26 febr. 28 febr. 12 en 3 maart 9 maart 10 maart 16 maart 17 maart 19 maart 23 maart 25 maart 4 april 7 april 15 april 16 april 23 april 25/26 april 26 april 27 april 3 mei 12 mei 14 mei 18 mei 24 mei 26 mei 11 juni 15 juni 19 juni aug. Receptie Prins, Karnavalsvereniging Vergadering Raad van Elf 20.11 uur. Ledenvergadering S.N.A. Zaterdag, in de Karnavalsweekerwtensoep-rondgang door Oostrum, tafeltennisvereniging Karnaval Harmonie, oud papier ophalen Film Drugs Discussie O.V.B. Openbare vergadering werkcomité café van Dijck Opgave Kinderen voor de Kleuterschool om 16.00 uur. Interne vergadering oudervereniging LVB Kringstudie-avond LVB Bedevaart Smakt Feestavond Buurtver. "Vriendschap door samenwerking" Uitstapje O.V.B. Oud-ijzeraktie S.V. Oostrum afd. Voetbal Interne-vergadering oudervereniging Fietstocht met kinderen O.V.B. Harmonie, Solistenconcours te Castenray Concours Nobel Openbare vergadering werkcomité Café Vermeulen Eerste H. Communie Pedicure demonstratie O.V.B. Interne vergadering ouderver. Openbare vergadering werkcomité (Michels-Bowling) Jaarlijkse Wielerronde te Oostrum Kienen O.V.B. Interne-vergadering ouderver. Openbare vergadering werkcomité Café van Dijck H. Vormsel LVB Wandeloriëntatietocht 28 FEBRUARI_1981 -_ERWTENSOEPRONDGANG_-_28_FEBRUARI_1981 Ook dit jaar zult U weer erwtensoep kunnen eten van de tafelten nisvereniging Oostrum. We willen het dit jaar toespitsen op de carnavalsweek en zullen op, de zaterdag van carnaval 28 - februari - door Oostrum rijden. Vanaf ongeveer half 11 zullen we de verschillende wijken van Oostrum bezoeken. Vooraf delen we vast mee dat we zullen rijden naargelang het gezegde OP IS OP Het kan dus goed mogelijk zijn dat we enkele straten niet meer zullen aandoen, waarvan we op voorhand dan vast onze excuses zul len aanbieden. We zullen dan trachten in 1982 met deze "vergeten straten te beginnen. In tegenstelling tot een groot aantal arti- 0_0_0_0_0-0-0-0-0-0~0-0-0-Q-Q-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-Q-0-0-0-0

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5