aangeboden, waarvoor wij U een vrijwillige bijdrage vragenQ Bij voorbaat dankQ Tot en met zondag 22 februari bestaat nog de mogelijkheid tot opgave voor deelneming aan de Oostrumse optocht0 Maandag worden de nummers doorgegeven voor de volgorde van de optochto Opgave dus tot zondag op Geysterseweg 18. Voor de boerebruiloft zijn nog kaarten verkrijgbaar bij J. Arts, Randenrade 500 Kaarten voor niet-leden 2,50o Ook de leden die meedoen aan de boerebruiloftdienen hun gratis toegangsbe wijs af te halen, op bovengenoemd adres. Wie heeft er afgelopen zaterdag een oude P.T.T„ pet gevonden op het Prinsenbal. Wilt U deze terug bezorgen bij H0 Kessels, Herenpasweg 3. Bij voorbaat dank. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o KERKDIENSTEN_01LVROÜWGEB00RTE_PAR0CHIE_00STRUM - 21 februari - 1 maart Zaterdag 19.00 u. Anna Maria Tijssen-Peeters en Piet Rutten (Bej aardenvereniging) Fam. Stappers, Nel Arts en Chris v. Aarssen Mathijs Claessens (Jongerenkoor) Zondag 08.30 u. Lei van Soest 10.00 u. Piet Rutten Tot zekere intentie Maandag 09.00 u. Theo Camps en Anna Verhoeven Dinsdag 09.00 u. Toon van Cuijck en overlOuders Woensdag 09.00 u. Overl. fam. Hendrickx - Jenniskens Donderdag: 09.00 u. Broeder Drabbels Vrijdag 09.00 u. Voor de overledenen van hen die offerden met Allerzielen Zaterdag 19.00 u. Tot intentie Vermeulen - Moorrees MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 1900 u. Paul Janssen-Roland Tacken-Leon Hendrix- Ivo Franssen Zondag 08.30 u. Michel van Dijk-René Theeuwen-Sjackie Wilmsen- Frits Dupont 10.00 u, Ronny Pelzer-Hans Hoitackers-Jan Rutten- Roel Folkerts o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o WEEKENDDHINSTEN HUISARTSEN: 21 en 22 februari 1981.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3