HARMONIE ,'SUB_MATRIS_TUTELA" Maandag 23 februari: repetities in het Gemeenschapshuis. van 18.30 - 19015 uur: repetitie aspiranten tamboerkorps, van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest, van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest. Woensdag 25 februari: repetities in het Gemeenschapshuis. van 18.30 - 19.15 uur: opleidingen tamboerkorps, van 19.00 - 19o30 uur: leerlingen tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps. Zondag 1 maart: carnavalsoptocht Oostrum. Maandag 2 maart: carnavalsoptocht Venray. o—o-o—o-o-o—o-o—o—o-o-o-o—o-o-o—o—o-o-o-o—o-o-o—o-o-o -o-o—o-o-o Karnavalsvereniging_de_Karklingels0 Afgelopen zaterdag werd tijdens het jaarlijkse Prinsenbal af scheid genomen van Prins Harrie 2. Uit zijn afscheidsspeech bleek, dat hij dat node deed. Maar later op de avond kreeg hij toch nog een troostprijs. Hij werd n.l. opgenomen in de Raad van Elf in de vrijgekomen plaats van P.v. Aarssen0 Aan alle onzekerheid omtrent de opvolger kwam rond tien uur een einde. Na allerlei geheimzinnigheden kwam tijdens het voorlezen van de "buil" als nieuwe Prins karnaval 1981 Harrie Holtackers te voorschijn als Harrie 3. Slechts weinigen, die daar aange dacht hadden. Harrie is overigens in Oostrum geen onbekende. Al vele jaren draait hij aktief mee in de Raad van Elf. En is verder op velerlei plaatsen aktief. Zijn eerste speech sloeg goed aan gezien het enthousiasme van de bomvolle zaal. A.S. Zaterdag 21 februari zal Prins Harrie 3 met bestuur en leden van de Raad van Elf recipiëren in zaal de Karklingel Aanvang 20.11 uur. Wij hopen alle Oostrummers hier te mogen begroetenc Eveneens a.s. zaterdagmiddag om 13.00 uur zullen de leden van de Raad rondgaan, met kaartjes voor de jeugdkarnavalDe prijzen hiervan zijn 3,50 voor de kleinsten, die daarvoor toegang hebben tot het jeugdbal op maandagmiddag, tijdens de optocht in Venray. Het peuterbal op dinsdagmorgen, met traktatie Verder wordt hun door de karnavalsvereniging een middag aange boden op school, n.l. Vrijdagmiddag vóór de karnaval. Tevens hebben zij toegang tot de jeugdboerebruiloft De jeugd vanaf 12 jaar betaald 7,50 p0 persoon. Zij hebben hiermee toegang tot de bals op zaterdag-zondag en maandag in zaal de Karklingel en de jeugdboerebruiloft Tevens wordt a.s. zaterdag huis aan huis een karnavals krant 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2