f REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 10e jaargang no. 7 RABOBANK no. 14„00.01.751 19 februari 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR0 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o A.p.O.R. Voor de ouders en kinderen van groep 2 en 3. Op maandag 23 februari a.s. hebben wij Carnavalsbal van 5.30 tot 7o30 uur0 Jullie mogen 1 vriendje of vriendinnetje meebrengen. De ouders zijn ook van harte welkom. De leidingo Groep 1 heeft a.s. donderdag 26 februari Carnavalsviering van: 16.30 - 18.00 uur. Daarna weer de gewone tijdQ Wij wensen iedereen een fijne Carnaval. De leiding van Groep 1. A.D.O.Ro o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HALLO K0ESKES: Maandag 16 februari, hebben we weer clubG We gaan dan van allerlei spelletjes doena Komen jullie weer allemaal? Groetjes Rieky, Petra, Marian. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Uutnuujediging ÜP^ASBLOEM" Weej nuujedige alle leej van de Vlasbloem mit anhang uut, um same mit os de bruluuft te besprêke van Frikandelle Anneke en Nölleke, 't menneke van de Plem. Datum 24 fibbrewarie fs aoves um half nege beej Baer en Paula ien de zaal. Weej verwaachte ollie aalemoal. De vurbereidingscommissie O—O ""O—O O—O—O O—O O O"" O—O "O—O- O—O— O—O O—O O—O"" o—o—O-"Q o o—o— o—O 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1