RECLAME AANBIEDINGEN ^JJarrie ^JlollcuL RONGEN'S BROOD EN BANKETWINKEL tel.: 87376 RONGEN'S BROOD EN BANKETBAKKERIJ Aanbiêdingen_geldig_van_19_februari_t/m_25_februari_1981 10 effen broodjes kersenvlaai groot 3,15 9,45 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Verloren tijdens het Prinsenbal een P.T0TC pet van de Postkapel Venlo Bij terug vinden H. Kessels, Herenpasweg 3C o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Wil degene die zaterdagavond een groene damesfiets heeft meege nomen bij zaal van Dijck deze terugbezorgen op Mgr. Hanssenstr. 63, Oostrum. 0_0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o As 20e Prins van Ostrum, Lull en den Boschhuuze is gekoze Ter gelaegenheid hiervan zal 'n resepsie gehalde werre ien de zaal „De Karklingel" Mgr. Hanssenstraot 29, 5807 BA Ostrum. Nao de middag beginne we urn 20.11 uur en wel op zaoterdag 21 fibberewarie 1981. Weej zun 't biezonder op pries stelle ow daor te meuge begroete. „De Karklingels" Vorst Jan Raedts, vurzitter M. Künen, sik KARKLINGELS OOSTRUM 10

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10