- prins, raad van elf, nar, dansmarietjesclowns, cowboy's indianen - hofkapel, optocht, instrument. - hard-zacht(geluiden) - naar aanleiding van "de raad van elf" besteden we wat extra aandacht aan het tellen en de hoeveelheden. - feest: samen feest vieren fijn gevoel) VERSJE Wej kleuters üt Östrum vieren goed carnaval en as ut efkes kan, zien wej op ut kienderbal We dansen hossen en wej springe en doen deez daag alliën mar gekke dinge Mit den optocht en de boerebrulluft zien we present en dat kost ös gaar genne cent Nor afloëp drinke ös pap en mam d'r nog enne en wej zulle an de frietjes wel wenne LIEDJE 1,2,3,4 't is carnaval, 't is carnaval 1,2,3,4 we maken veel plezier. We stampen allemaal op de grond en maken een toeter van onze mond toet toet toet toet toettoettoettoet toet. Verder zullen we Oostrumse en Venrayse carnavalsliedjes met de kinderen zingen. Vrijdags voor de carnaval(27 februari mogen de kleuters 's morgens al verkleed naar school komen, 's Middags wordt er door de carnavalsvereniging een optocht georganiseerd1 uur verkleed op school zijn) Na de optocht zal in het parochiehuis een goochelaar de rest van de middag verzorgen. Om kw. voor 4 zal het feest afgelopen zijn. U kunt Uw kind dan bij het parochiehuis ophalen. Deze activiteiten zijn ook voor de kin deren van klas 1.2.en 3.) De kleuters hebben 2,3 en 4 maart vrij. (Donderdag 5 maart wordt er niet gezwommen!). Wij wensen U alvast hele prettige carnavalsdagen!!!!! Met vriendelijke groeten VANUIT DE KLEUTERSCHOOL. Leidsters Kleuterschool. AAN DE_OUDERS, Om de kinderen wat beter te beschermen tegen verf op de kleren willen we nieuwe verfschorten maken. Als U oude overhemden hebt geef ze dan a.u.b. mee aan Uw kind. Alvast bedankt! Leidsters Kleuterschool. 8 0

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 8