£55?P5^?ï?aval jeugdkarnaval jeugdkarnaval HARMONIE_SUB_MATRIS_TUTELA Maandag 16 februari: repetities in het Gemeenschapshuis; van 18.30-19.15 uur: aspiranten tamboerkorps; van 19.30-20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest; van 20.15-22.15 uur: repetities voor het gehele orkest. D±nsda.g_17_februari bestuursvergadering om 20.30 uur. rePetities in het Gemeenschapshuis; van 18.30-19.15 uur: opleidingen tamboerkorps; van 19.00-19.30 uur: leerlingen tamboerkorps; van 19.30-21.00 uur: het gehele tamboerkorps. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF Afgelopen zaterdag was het dan weer zover. We hebben het karna- valsseizoen geopend met een daverend jeugdprinsebal. Rond de klok van half acht hebben we afscheid genomen van prins Frank. De drumband was aanwezig om deze ceremonie op te luiste ren. Onder luid tromgeroffel werd Frank van zijn prinselijke kle ren ontdaan, om daarna zijn plaats bij de tamboers weer in te nemen. Frank, René, Henk en raad van elf, allemaal hardstikke bedankt voor jullie medewerking in het afgelopen karnavalsjaar Op een gegeven moment keken we toch wel wat angstig, toen de po litie binnen kwam om een stel jongens te arresteren. Met grote snelheid verdween de boevenwagen richting Venray. Echter niet lang daarna keerden drie jongens vermomd als boef onder politiebegeleiding terug. Het duurde nog enkele minuten voordat aan alle gissingen een einde kwam. Een voor een werden ze ontmaskerd. Als eerste de nieuwe jeugd prins, prins Hans de eerste (Hans van Dijk), die onder luid ge juich werd welkom geheten. Als tweede was het vorst John (John van Bergen) en de laatste bleek de nieuwe nar (Wim Kateman) te zijn. Gezien de stemming verder op de avond, kunnen we weer een hele gezellige karnaval tegemoet zien. We verwachten jullie dan ook weer allemaal op het jeugdbal op zaterdag 28 februari. TOrp ZIENS ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF o-o-o-o-o-o-o-o o-o—o—o—o-o—o—o—o-o-o—o-o-o—o-o—o—o-o—o-o-o—o—o- ALAAF ALAAF ALAAF aLAAF ALAAF UW GULDEN VOOR ONZE JEUG - PRINSEN - WAGEN. Beste mensen allemaal hardstikke bedankt voor uw spontane reactie op de prijsvraag voor de jeugdprins. 5 M

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5