WEEKEND- EN NACHTDIENST_VENRAYSE_APOTHEKENj_ Van vrijdag 13 februari 18.00 u. tot de volgende week vrijdag 20 februari De Monnikskap Paterslaan Openingstijden weekend: zaterdag 09.00 - 13.00 uur 17.00-18.00 uur zondag 10.30 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur -o-o-o ~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- KARNAVALSVERENIGING_DE_KARKLINGELS. Afgelopen vrijdag werden de bejaarden van Oostrum een karnavals- avond aangeboden, door de karnavalsvereniging De geringe opkomst was het enige negatieve punt van deze avond. Jammer, er werd toch een uitstekend programma aangeboden. Na de opening door Vorst Jan en Prins Harrie presenteerde zich een dansgroep uit Venray met Oost-Europese dansen. Verder traden op G. Frencken met een toepasselijke buut voor de oudjes en Joep van Goch als plaatselijke crack. De bejaarden zelf hadden ook de nodige eigen inbreng, door wat oude dansen ten beste te geven. Na deze opvoering mocht Prins Harrie 2 zijn laatste officiële daad doen, door de medaille van verdienste uit te reiken aan een bekende en aktieve Oostrumraer. Gezien de reakties na het bekend maken van zijn keuze, had daar niemand geen problemen mee. Sjang Joosten was de gelukkige. Prins Harrie liet een hele reeks ak- tiviteiten van de heer Joosten de revue passeren. Hierna volgde de uitreiking van de medaille en de gebruikelijke bos bloemen, voor mevrouw Joosten. Hierna was er een korte pauze met koffie en krentemik. Na de pauze trad het inmiddels beroemd geworden hofkoor op. Hun zorgvuldig uitgekozen repertoire, sloeg goed aan bij de bejaarden. De voorzitter van de bejaardenvereniging, de heer Raedtsdankte aan het slot van de avond de karnavalsvereniging voor het gebo- dene B0EREBRUIL0FT. Vanaf donderdag 12 februari zijn kaarten voor de Boerebruiloft ad 2,50 voor niet-leden, af te halen bij Sjef Arts, Randenra- de 50 KARNAVALS0PT0CHT Heeft U zich al opgegeven voor de karnavalsoptocht in Oostrum? Doe dit dan zo snel mogelijk i.v.m. het samenstellen van de op tocht Formulieren te verkrijgen en na invulling in te leveren bij A. van Soest, Geysterseweg 18. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 4

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 4