_A.U AA an_a sJLn _AA_>_ JL®1:AZ 2 2 GEZINSMIS Zaterdag 7 maart is er weer 'n gezinsmis; we komen hier nog na der op terug. Uw pastoor. HALL9_UKKEPUKS Vanavond 12 februari is er club we gaan dan verder met brooddeeg Groetjes Nell Annemie 28 JTEBRUARI 1981_- ERWTENS0EPR0NDGANG_-^28_FEBRUARI_1981 Ook dit jaar zult U weer erwtensoep kunnen eten van de ^tafelten nisvereniging Oostrum. We willen het dit jaar toespitsen op de carnavalsweek en zullen op, de zaterdag van carnaval - 28- februari - door Oostrum rijden. Vanaf ongeveer half 11 zullen we de verschillende wijken van Oostrum bezoeken. Vooraf delen we vast mee dat we zullen rijden naargelang het gezegde ''OP IS OP". Het kan dus goed mogelijk zijn dat we enkele straten niet meer zullen aandoen, waarvan we op voorhand dan vast onze excuses zullen aanbieden. We zullen dan trachten in 1982 met de ze "vergeten" straten te beginnen. In tegenstelling tot een groot aantal artikelen die sterk in prijs stijgen, zullen we on ze erwtensoep aanbieden tegen een prijs die maar een kwartje hoger is dan in 1980 namelijk 3,25 per liter. We hopen dat u met onze erwtensoep de carnaval dan knal kunt in zetten! Tot zaterdag 28 februari!!!!! 28 FEBRUARI 1981 - ERWTENSOEPRONDGANG - 28 FEBRUARI 1981. WEEKENDDIENSTEN^HUISARTSEN^ 14_en_l;5_f ebrriar _19S1 Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Bloemen - Lankveld - van Thiel - Francken - de Muink Keyzer en Wittgen: Dr^.Slcemen__Stationsweg_15_i_tel_81465 en voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Oorver - Beckers - Vercauteren - de Vocht - Scheetz: Voor spoedeisende gevallen kunt terecht op het spreekuur bij de voornoemde doktoren op zaterdag en zondag van 10 tot 11 uur en van 17 tot 18 uur. 3

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3