b_lv^v^_1;_-:_oostrum_2 de Wanssum. Gelet op de stand in deze poule was het voor Oos trum van groot belang weer eens punten te halen, om niet in een soortgelijke situatie terecht te komen zoals het voorgaande sei zoen. De laatste wedstrijden hebben we nogal wat punten laten liggen, en gezien de uitslag van de voorgaande wedstrijd tegen Wanssum (fikse nederlaag)zou er nu dubbel gewerkt moeten wor den om enig resultaat te behalen. Gedurende de gehele eerste helft werd er aan beide zijden regel matig goed gevoetbalt hetgeen dan ook enkele kansen voor de ploegen opleverde die echter niet benut konden worden. Het bleek dat Oostrum totaal niet voor hun tegenstander onder hoefden te doen, en zelfs iets beter uit de verf kwam. Ruststand 0-0. Ook na rust hetzelfde spelbeeld als voorheen, zij het dat er nu nog meer, door de Rood-Witten op de aanval gespeeld werd. Wans sum mag van geluk spreken dat het hun doel droog wist te houden, vooral nadat H. Wilmsen de bal over de uitkomende doelman kon tikken. Deze aanval kon echter nog op het nippertje uitverdedigd worden Dat Wanssum niet werkelijk gevaarlijk was, is zeker te danken aan het goede verdedigende werk van B. de Kleyn, die de gevaar lijkste Wanssumspeler daarmee volledig in bedwang hield. Zo eindigde deze wedstrijd met een 0-0 eindstand, waarbij Oos trum dat ene punt dubbel en dwars verdiend heeft. Na het zwaar verdiend punt tegen Wanssum 2, moest Oostrum nu weer aantreden tegen een moeilijke tegenstander, namelijk kop loper Blitterswijck Ondanks het kletsnatte veld kon Oostrum hierop goed uit de voe ten, en beheerste gedurende de gehele eerste helft de wedstrijd. Er werd aan Oostrumzijde goed voetbal geboden, terwijl Blit terswi jck er gedurende de eerste helft eigenlijk niet aan te pas kwam. Toch was het B.V.V. dat in deze periode, uiterst ge lukkig, tot scoren kwam, na een verkeerde terugspeelbal van Prins Carnaval 1981 op de doelman, die volledig gedekt stond (1-0). Dit was tevens de enigste keer dat B.V.V. gevaar lijk was. Aan de andere zijde werd door de Rood-Witten een kon stante druk op de B.V.V. verdediging uitgeoefend. Zo werd een hard, gestrekt schot van P. Muyresmaar ternauwernood door de doelman tot corner verwerkt. Tot scoren kwamen de Oostrummers niet, zodat B.V.V. van geluk kon spreken dat ze de pauze in konden gaan met een 1-0 voorsprong i.p.v. een 3 of 4-0 achter stand. Ook het begin van de tweede helft was duidelijk voor S.V.0. 2. Maar zoals zo vaak was het weer de tegenstander die uit een panieksituatie, ontstaan uit een corner, de score wist te verhogen, 2-0. Vanaf dit moment kon B.V.V. vrijuit gaan spelen, en was Oostrum 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11