s REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 6 RABOBANK No. 14.00.01.751 12 februari 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. De op 12 februari geplande avond met lezing en film over Multiple Sclerose is verzet naar dinsdag 17 februari a.s. Deze avond wordt gehouden in de Ieefkuil van de Basisschool. Aanvang 20.00 uur. Het bestuur. o-o-o-o-o—o-o-o-o—o-o-o-o-o-o—o-o—o—o-o-o—o—o-o-o-o—o-o-o-o-o—O DAMES O.V.B. 1) Op dinsdag 17 febr.om 20.00 uur komt de Heer Oostveen spre ken over gezinszorg. Deze avond wordt gehouden in zaal "De Karklingel" en is gratis toegankelijk voor iedereen, die in teresse heeft voor onze vereniging. 2) Reisje Doordat niet iedereen de gelegenheid heeft gehad zich tijdig op te geven voor ons uitstapje naar de kokschool in Eindhoven, willen wij iedereen opnieuw de kans geven zich op te geven. Dit kan op dinsdag 17 febr. van 18.30 - 20.00 uur in zaal "De Karklingel". De onkosten bedragen 40,-. De eerste 40 dames die zich op deze avond opgeven en meteen betalen, kun- "en op 7 april. Het bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o~o-o-o Uutnuujediging "DE VLASBLOEM" Weej nuujedige alle leej van de Vlasbloem mit anhang uutum same mit bs de bruluuft te besprêke van, Fr.ikandelie Anneke en Nölieke, Tt menneke van de Plem. Datum 24 fibbrewarie s aoves um half nege beej Baer en Paula ien de zaal. Weej verwaachte ollie aalemoal. De vurbereidingscc-mmissie o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-"0-0-G-0-0-0~-0-0-0-0-0-0-0~0-0--0-0-Q-0~0-0 LEDEN_L1V.B. 1 OOSTRUIV! WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1