LEDEN_L.V.B. De op 12 februari geplande avond met lezing en film over Multiple Sclerose is verzet naar dinsdag_17_februari_a.s Deze avond wordt gehouden in de leefkuil van de Basisschool. Aanvang 20.00 uur. Het bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gesprekavonden voor ouders met kleuters Onder het motto, samen kom je verder, organiseren de wijkver pleegkundigen enkele gespreksavonden (7 totaal) voor ouders met kleuters van 2 en 3 jaarc De onderwerpen welke besproken worden zijn o.a. - problematiek van de opvoeding - soort speelgoed - gewoontevorming- gezondheid en milieu. Er blijft genoeg ruimte over voor eventuele andere onderwerpen. De eerste avond start op dinsdag 10 maart om 20.00 uur in de Clockert. Belangstellenden kunnen zich telefonisch of schrifte lijk opgeven bij Het Groene Kruis Venray, Bergweg 4 te Venray, telefoon 04780 - 81269. Gespreksavonden voor aanstaande ouders Deze gespreksavonden, 5 totaal, omvatten onderwerpen zoals - zorg en nazorg bij de bevalling - beleving van het a.s. ouderschap - de ontwikkeling van het kind in het eerste levensjaar. Tevens stellen wij een eigen inbreng bij deze avonden zeer op prijs. U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij Het Groene Kruis Venray, Bergweg 4 te Venray, telefoon 04780 -81269 MEDEDELING_VAN_DE_OUDERVERENIGING Op donderdag 19 februari is weer onze maandelijkse interne ver gadering,, In 't oudercontact no. 7 heeft U het een en ander over kunnen lezen e Dus degenen die hun ideeën/wensen kwijt willen kunnen deze ver gadering bijwonen. Tot ziens op 19 februari. Aanvang 20.00 uur in de schoolc o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 8

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 8