Ze willen dan een huwelijk dat zo goed mogelijk overeenkomt met het huwelijk van Jezus Christus. En Christus heeft een huwelijk gesloten met zijn Kerk. Hij heeft zich voorgoed aan haar ge bonden; Hij heeft zijn leven op het spel gezet voor haar om de mensen toch maar het leven te kunnen bezorgen. Een voorbeeldige echtgenoot! Ja letterlijk: voorbeeld-ig Want wanneer twee mensen een christelijk huwelijk willen begin nen, dan willen ze zich in hun huwelijk telkens weer optrekken aan het voorbeeld van Christus die zich helemaal voor het wel zijn van zijn partner, de Kerk, met wie Hij door het leven gaat, inzet Maar ja! Als je een christelijk huwelijk wilt sluiten, zul je toch minstens Christus moeten kennen, anders is het maar een hoop flauwekul. En als je een christelijk huwelijk wilt houden, dan zal Christus in het leven met elkaar een rol moeten blijven vervuilen. Memisa-Collecte De kerk-collecte voor MEMISA in het afgelopen weekend heeft op gebracht 626,00. Hartelijk dank namens de Memisa en ook heel zeker namens onze lijdende medemensen in de Derde Wereld. De_aclih_zal±gheclen_±n_de_t:a.al van onze tijd Mens is wie arm voor God staat en zich niet sterk waant zonder Hem. Mens is wie zachte moed opbrengt en in geweldloos verzet durft op te treden. Mens is wie zonder bitterheid pijn ervaart om de menselijke fouten. Mens is wie sterk voor recht opkomt niet voor zichzelf maar voor anderen. Mens is wie vergiffenis schenkt en de mens bemint ondanks zijn gebreken. Mens is wie zijn bedoelingen zuiver houdt en in zijn streven zichzelf niet zoekt. Mens is wie tracht vrede te stichten waar verdeeldheid of onenigheid woekert. 6

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6