KARNAVALSVERENIGING_"DE KARKLINGELS" Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse Aide Wieverbal gehouden, in een fantastisch omgetoverd parochiehuis. Erg sfeervol. Het hoogtepunt van deze druk bezochte avond, was het bekendmaken van het boerenbruidspaar. De Vlasbloem organiseert het komende jaar de bruiloft. Dorpsomroeper Gerrit Reintjes, kwam in alle café's aankondigen wat er te gebeuren stond. Rond half elf werd aan alle gissingen een einde gemaakt en kwamen vanonder de vlasbloemen als bruidspaar te voorschijn Nol Linders en Annie Selder. Voor velen een verrassing. Gezien de sfeer op deze avond zit dat wel goed voor karnavalsdinsdag. Verder heeft de karnavalsvereniging met hofkapel en hofkoor een bezoek gebracht aan Nieuw-Spraeland. Een grandioze avond voor een zeer dankbaar publiek. Een dankbaar publiek hopen we ook te hebben op vrijdag 6 febr. als we een avond gaan verzorgen voor de Oostrumse bejaarden. De ze avond wordt gehouden in zaal "De Karklingel". Ook daar wordt voor een sfeervol programma gezorgd. Oostrumse bejaarden welke thuis opgehaald willen worden kunnen zich opgeven bij J. Raedts, jr. en M. Künen. Zaterdag a.s. 7 febr. groot jeugdprinsenbal in zaal "De Karklin gel". Op deze avond wordt afscheid genomen van Prins Frank I en zijn gevolg. En wie wordt de nieuwe Prins 1981.... Kom kijken en meedoen. Heeft U zich al opgegeven voor de optocht in Oostrum Doe dit snel. Opgave-formulieren verkrijgbaar en weer in te le veren bij A. v. Soest, Geysterseweg 18. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF HALLO KARKLINGELS EN KARKLTNGELINNEKES Wie wordt er onze Jeugd-Prins in 1981. Zaterdag 7 februari a.s. zullen we het weten, dan zullen v/e af scheid nemen van Prins Frank die er met z'n Raad voor zorgde dat carnaval 1980 weer knotsgezellig was. Alvast hardstikke bedankt allemaal Wie zal hem opvolgen. Vele van jullie dachten dat ze het wisten, of ze het goed haddenDe guldens voor onze Jeugdprin senwagen worden al gebruiktEr is al hard gewerkt, maar voor wie Kom zelf kijken zaterdag a.s. om 18.30 uuur in zaal de Karklin gel Dus kom allemaal naar ons Jeugd-Prinsenbal zaterdag van 18.30 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11