s f j REDAKTIEADRESMgr„ Hanssenstraat 44 10e jaargang no. ,34 RABOBANK no. 14.00.01751 27 januari 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. 0_0_o—o-o-o—o—o—o-o-o—o-o-o—o-o-o—o—o—o-o-o—o-o—o-o—o—o-o-o-o-o DAMES^Ch V^B^ 1. Op de bestuurs- en buurtleidstersvergadering van dinsdag 20 januari is met algemene stemmen gekozen tot voorzitster: voorz: Mevr. N. Kessels-Coenen v. Broekhuizenstraat 16 Oostrum tel. 882430 vice voorz: Mevr. G0 Achten-Geurts Sparrendreef 4 Oostrum tel. 82405. secretaresse: Mevr. J. Verhagen-Jakobs Witte Vrouwenstraat 28 Oostrum tel. 86884. 2e secretaresse: Mevr. T. Cornelissen-de Bruin v. Broekhuizenstraat 4 Oostrum tel. 80332. penningmeester: Mevr. M. Holtackers-Driessen Westerthienweg 11 Oostrum tel. 83803. 2e penningmeester: Mevr. T. Ruintjes-Verrijdt Stationsweg 126 Oostrum tel. 83690. notuliste: Mevr. T. Kreutz-Kusters Westerthienweg 17 Oostrum. 2. Uitstapje: Op de voornoemde vergadering hebben 50 leden zich opgegeven voor onze excursie. Er kunnen maximaal 40 dames meeu Om iedereen een eerlijke kans te geven zullen we uit deze 50 dames 40 personen uitloten die meekunnen. De overige 10 dames blijven op de lijst voor eventueel opengevallen plaatsenQ We zullen proberen om na de excursie naar de "School voor konsumptieve Beroepen" nog een excursie te organiseren. Hierover krijgt U via dit blad nog nadere in formatie. Het bestuur 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1