Kontributie seizoen 1981 Vanaf heden bestaat de mogelijkheid de kontributie voor het tennisseizoen 1981 te voldoen en wel op rekeningnr. 1400.94.156 t.n.v. dhr. J. Raedts met vermelding "kontributie tennisclubsei zoen 1981" Vriendelijk verzoeken wij onze leden de kontributie vóór 15 fe bruari te voldoen. Mocht er op 15 februari geen kontributie ont vangen zijn, dan nemen wij aan, dat U geen lid van onze tennis club blijft. Degenen die vóór 21 januari a.s. betaald hebben kunnen reeds na afloop van de jaarvergadering de labels meenemen. Ook kan men de labels tegen kontante betaling na de jaarvergadering in ont vangst nemen. De overige labels kunnen na bericht in Oostrum1s Weekblad eind februari op het kantoor van de Rabo-Bank worden afgehaald. De juiste datum wordt nog bekend gemaakt. Voor de goede orde geven wij onderstaand een overzicht van de kontributie Voor gezinnen met kinderen beneden 18 jaar geldt een maximum bedrag van 300, De mensen die per 31 december 1980 11 jaar zijn betalen 50, 31 december 1980 14 jaar zijn betalen 75, 31 december 1980 17 jaar zijn betalen 100, Er kan tot 1 maart 1981 met de kaartjes van 1980 getennist worden. Vergadering junioren Het bestuur nodigt alle junior-leden van de tennisclub uit voor de vergadering op donderdag, 15 januari a.s. Aanvang 19.00 uur in het zaaïtje van café van Dijck. Bij deze gelegenheid kunnen jullie ook vragen stellen b.v. over lessen, tournooien, tennismateriaal etc. Wij hopen veel junior-leden welkom te kunnen heten, doch mocht er iemand verhinderd zijn, dan gelieve men zich even af te mel den bij Mevr. G. Wilms, tel.: 83546'. Het Bestuur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9