Wij hopen op deze eerste vergadering van de nieuwe vereniging, dat alle leden aanwezig zullen zijn. Op vrijdag 9 januari, maandag 12 januari en dinsdag 13 januari zal het concept der statuten ter inzage liggen in de Rabo-Bank te Oostrum. Leden die deze in willen zien kunnen op genoemde dagen bij de Rabo-Bank terecht. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Muziekvereniging Harmonie SUB MATRIS TUTELA Venray - Oostrum Donderdag 8 januari: bestuursvergadering om 20.00 uur in het Ge meenschapshuis Zaterdag 10 januari: op deze dag zal er weer oud papier worden opgehaald. Naast de gewone maandelijkse route zal deze keer ook op de Boschhuizen het oud papier worden opgehaald. Wij willen U vragen Uw oud papier weer vanaf 10 uur gebundeld aan de straat klaar te zetten. Voor Uw medewerking aan deze maandelijkse actie in het voorbije jaar willen wij U graag van harte bedanken. Wij hopen dat we ook in 1981 op eenzelfde wijze kunnen verder gaan met deze actie. Voor het ophalen van het oud papier worden de volgende leden om 10 uur bij G. Kessels, Stationsweg verwacht: P. Staaks, G. Jans sen, A. LindersW. Pluk, G. Volleberg en J. Linders. maandag 12 januari: repetities in het Gemeenschapshuis, van Ï9.30-20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 20.15-22.00 uur: repetitie voor het gehele orkest woensdag 14 januari: repetities tamboerkorps in het Gemeenschaps huis van 19.00-19.30 uur: leerlingen tamboerkorps van 19.30-21.00 uur: het gehele tamboerkorps maandag 19 januari: vanwege de Karnavalszitting zijn er geen repetities Wanneer deze repetities gehouden worden, zal nog worden medegedeeld. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o I

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6