Dus degenen die hun ideeën/wensen kwijt willen kunnen deze ver gadering bijwonen. Tot ziens op 15 januari. Aanvang 20,30 uur in de school. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o attentie zattentieATTENTIE-attentie O.J.C. IDUNA organiseert een KERST B_0_0_M_V_E_R_B_R_A_N_D_I_N_G Deze heeft tot d<?el alle Kerstbomen in één keer te verbranden. Het is de bedoeling dat de kinderen uit Oostrum deze aan huis ophalen en brengen naar het braakliggend terrein achter de Randenrade, waar ook de verbranding zal plaatsvinden. Aan deze verbranding is een loterij verbonden. Voor elke gebrachte boom ontvangt men één lot. Er zullen 10 loten getrokken worden. De nummers worden in het Oostrum's Weekblad bekend gemaakt. De verbranding is half 6 op zaterdag 10 januari. De bomen kunnen gebracht worden tussen 15.00 - 17.00 uur. O.J.C. IDUNA 01J1C^_IDUNA Vrijdag, 9 januari, om 20.00 uur vergadering. Deze wordt gehouden bij de faro. Ringen, v. Broekhuizenstraat 31. o_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o VROUWENBEWEGING_N1K1V GEACHTE LEDEN, Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene Ze den- en oprichtingsvergadering van onze nieuwe vereniging. Deze avond wordt gehouden op 13 januari om 20.00 uur in zaal "De Karklingel" te Oostrum. Agenda: - Opening door de voorzitster; - Notulen, jaarverslag; - Financieel jaarverslag; - Aannemen concept-statuten en toestemming notariële wijzigingen - Bestuursverkiezing; - Pauze; - Mededelingen Uitslag verkiezingen; - Gezéllig napraten waarbij wij koude schotel serveren en waarbij we de naam kiezen van de nieuwe vereniging.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5