5allo_ukkepuks Naast de vele bekende buutreednerstreden er ook artiesten op van eigen bodem, o.a. Joep van GochLisette Faassen terwijl het hofkoor voor het eerst voor het voetlicht verschijnt. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door de Eikenhofkapel. De zitting begint om 20.11 uur. Vanaf half 8 speelt de hofkapel stemmingsmuziek, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Donderdag, 15 januari is er club. Wat we gaan doen zien we dan wel. GroetjesAnnemie Nell o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HALLO KOESKES Allereerst wensen we jullie een gelukkig en goed nieuwjaar. Onze eerste clubavond in het nieuwe jaar is op maandag 12 janu ari om half 7 We hopen dat jullie allemaal komen en gaan er dan een gezellige avond van maken. Tot dan, Petra en Rieky o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJSOOSTRUM In de tweede helft van 1980 werd het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Oostrum uitgebreid tot 7 leden. Op 3 januari 1S81 werden de bestuursfunkties verdeeld, waardoor het bestuur als volgt is samengesteld: de heren: H. Janssen voorzitter M. Litjens vice-voorzitter P. ten Brummelhuis sekretaris M. Künen penningmeester J. de Beer J. de Ceuster A. Wismans De toegevoegde bestuursleden mevrouw M. Greweldinger-Beudeker en de heer P. Janssen treden daarmee vanaf heden terug. MEDEpELING_VAN pE_qUDERVERENIGING Op donderdag 15 januari is weer onze maandelijkse interne ver gadering In 't oudercontact no. 7 heeft U het een en ander over kunnen lezen.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 4