P!L5^lingels Kerstgeschenk voor onze_Oostrumse_missionarissen Het Kerstgeschenk voor onze Oostrumse Missionarissen: Zuster Lemmens, Zuster Poeis en Broeder Basten, is opgelopen tot een bedrag van 1317,00 Aan ieder van hen is 439,00 overgemaakt. Namens onze Oostrumse Missionarissen heel hartelijk dank aan alle gevers. Uw Pastoor. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- WEEKENDDIENSTEN_HUISARTSEN 10 en 11 januari Vanaf zaterdagmorgen 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Bloemen - Lankveld - van Thiel - Francken - de Muinck Keyzer en Wittgen: Dr. Wittgen, Ouverturestraat 30tel^__3C082 en voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Corver - Beckers - Vercauteren - de Vocht - Schmeetz: Dr. Beckers, Julianasingel ll>tel._83700 Voor spoedeisende gevallen kunt U terecht op het spreekuur bij de voornoemde doktoren op zaterdag en zondag van 10 tot 11 uur en van .17 tot 18 uur. WEEKEND- EN NACHTDIENST_VENRAYSE_APOTHEKEN Van vrijdag 9 januari 18.00 uur tot de volgende week vrijdag 16 januari: ST1_ODA1_PASSAGE_l1_tel1_81255 Openingstijden weekend: zaterdag 09.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur zondag 10.30 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Vanaf heden zijn voor de niet-leden kaarten verkrijgbaar voor de jaarlijkse zitting op maandag 19 januari a.s. De kaarten zijn verkrijgbaar bij. J. Arts, Randenrade 50 te Oostrum. Er is nog slechts een beperkt aantal kaarten verkrijg baar i

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3