LEPEN_L.V.B. Donderdag, 15 januari, hebben we een lezing door notaris Lunter over "Testament en Erfrecht". Ook de mannen zijn op deze avond van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur, in het Parochiehuis. De dames, die de contributie nog niet voldaan hebben, verzoeken wij dit op deze avond te doen. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-p-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Kerkdiensten O.L.Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 10 - 18 Januari Zaterdag 19.00 u. Jan Haegens Overl.fam. Stappers, Nel Arts en Chris van Aarssen Opa en Oma Tijssen en familie Tijssen Tot bijzondere intentie (Gem.Koor) Zondag 8.30 u. Gest.jaard. Jacobus Wilms en Wilhelmina Lemmen 10.00 u. Gest.jaard» overJl. ouders Derks-Janssen Maandag 9.00 u. Broeder Drabbels Dinsdag 9.00 u. Marie Louise van den Brandt-Weijs Woensdag 9.00 u. Overl.fam. Hendrickx-Jenniskens Donderdag 9.00 u. Voor de overledenen van hen die offerden met Allerzielen Vrijdag 9.00 u. Theo Camps en Anna Verhoeven Zaterdag 17.30 u. Familie Janssen 19.00 u. Overl.fam. Hulsman (Jongerenkoor) Piet Rutten (vw. de buurt) MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 19.00 u. Paul Donders-Michel van Dijk-Leon Hendrix- Ivo Franssen Zondag 8.30 u. Ronny Pelzer-Hans Holtackers-Sjackie Wolmsen René Willems. 10.00 u. Frits Dupont-Roel Folkerts-Roland Tacken-Jan Rutten

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2