„HET GROENE KRUIS" - VENRAY RECREANTEN DAMES HEREN: 1. G.Swaghoven 158 2. D.v.Hemert 131 3. D.v.Hemert 119 4. G.Swaghoven 112 1. H.Pelzer 2AvdHurk 3. TMi11en 4. H.Joosten 233 204 186 185 182 178 171 166 166 5. T.Millen 6. T.Millen 7. H.Peeters 8. J.Suiker 8. H.Joosten De poedelprijs is uitgereikt aan Mevr. Eibers. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o CURSUS SA^N_AFSLANKEN_GROENE_KRUIS_VENRAY Door verantwoorde voedingsgewoonten leert U gezonder te eten en daarbij overgewicht te verliezen. Deze cursus staat onder leiding van een deskundige diëtist en bevoegde docenten. Een cursus bestaat uit: - 1 kennismakings bijeenkomst - 8 lessen van een diëtist over voeding en dieet - 5 praktische voedingslessen door een huishoudlerares - 3 lessen beter bewegen door een gymdocent. Start van deze cursus eind januari of begin februari 1981. De kosten bedragen voor leden van de kruisvereniging 25, Voor niet-leden een eigen bijdrage van 85,alsmede 25, ter dekking van niet door de AWBZ gefinancierde kosten. Opgave voor deze cursus liefst vóór 25 januari e.k. Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot de wijkverpleeg kundige, telefoon 04780-81269, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 15

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 15