1 REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 50 RABOBANK No. 14.00.01.751 18 december 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o—o—o-o~o—o-o-o-o-o—o-o-o-g—o—o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o—o—O De Redaktie van Oostrum's Weekblad wenst U allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 1981. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ATTENTIE Gelieve er goede nota van te nemen dat de eerstvolgende_uitgave van Oostrum's Weekblad zal verschijnen op donderdag 8 januari 1981. Hiervoor dient de kopij in ons bezit te zijn op maandag 5_januari_1981 De Redaktie. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o JEUGD_- KERSTVIERING A.s. vrijdag, 19 december 1980, Kerstviering voor de leden van C0Z0, jeugd-tennis en jeugd-voetbal 18.30 uur: Gezamenlijk vertrek vanaf Parochiehuis naar PascaXis 19.00 uur: Kerstviering Pascalis. Daarna naar het Parochiehuis, waar de verdere viering plaatsvindt tot 22.00 uur. Wij wensen alle jeugdleden een prettige Kerstviering. C0Z0 jeugd-tennis/voetbal J - o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o SCH00LNIEUWS Om te voorkomen dat de kinderen van de lagere klassen tijdens het speelkwartier plotseling de straat oprennen en zodoende de kans lopen verkeersslachtoffer te worden, is een slagboom ge plaatst. Deze slagboom, die door de Gemeente Venray gratis be schikbaar is gesteld, is iets te kort.Een kleine ruimte is op gevuld met paaltjes en draad.Deze paaltjes plus draad worden soms zeer vakkundig uit de grond gehaald en opzij gezet. Wij 1 I 1' f: OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1