s REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 9e Jaargang No. 48 4 december 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o—o—o-o—o-o-o-o—o—o—o—o-o—o—o-o-o-o-o—o-o-o-o^o-ü-o-o-o-o-o Zoals gebruikelijk verzorgt het werkcomité Oostrum binnenkort weer de kerstactie voor de Oostrumse zieken. Gelijktijdig met de inzameling voor de St. Nicolaas-viering van alle Oostrumse kinderen, is het geld voor deze kerstactie reeds bij U opgehaald. De zieke mensen uit Oostrum, ook de zieke kinderen, welke de kerstdagen in het ziekenhuis in Venray moeten doorbrengen, wor den dan met een attentie uit Oostrura bedacht. Het werkcomité beoogt met deze actie echter méér. Ook de mensen uit Oostrum die elders in ziekenhuizen worden verpleegd, willen wij een attentie aanbieden. Tevens komen die zieke mensen uit Oostrum voor een attentie in aanmerking, die langdurig zijn op genomen in een verpleeghuis, sanatorium, psychiatrisch centrum, herstellingsoord, epileptisch centrum, zwakzinnigeninstituut of een andere ziekeninstellingongeacht het feit of deze men sen de kerstdagen bij familieleden doorbrengen. In principe ko men ook die mensen in aanmerking die thuis verblijven maar niet temin als langdurig ziek beschouwd moeten worden. Tijdens de kerstdagen willen wij juist met de zieke medemens on ze verbondenheid tot uitdrukking brengen door middel van een kerstgave uit onze Oostrumse gemeenschap. Het blijkt echter steeds weer erg moeilijk niemand te vergeten. Vandaar ons ver zoek aan U om door middel van onderstaande strook melding te ma ken van alle zieke mensen uit Oostrum, met uitzondering van de zieken, opgenomen in het Venrayse ziekenhuis, want die zijn ons bekend. Helpt U ons de kerstactie volledig te doen slagen door onderstaande strook in te vullen en deze tot uiterlijk 21 de cember in de brievenbus te stoppen bij Fr. Versleijen, Witte Vrouwenstraat 14, Oostrum Het werkcomité. o—o—o—o—o—o—o—o-o—o—o—o—o—o^o-o-o-o-o-o—o—o—o-o—o-o-o—o-o—o—o—o 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1