REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e jaargang No. 46 RABOBANK No. 14i00.01.751 20 november 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o AAN ALLE KINDEREN VAN OOSTRUM: Verleden week kreeg het Sinterklaascomité een brief uit Spanje en weten jullie wat hij schreef? Beste kinderen van Oostrum, Sinterklaas vindt het fijn, dat hij ook dit jaar weer tijd heeft om naar Oostrum te komen. Ik kom graag naar Oostrum en mijn Zwarte Pieten ook. Ze vinden dat de kinderen zo lief zijn. Sinterklaas komt om 2 uur aan in Oostrum. Tot ziens op 30 november. SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET. Jullie begrijpen wel, dat we daar een groot feest van maken. Eerst gaan we Sinterklaas afhalen. Dan gaan de ruiterclub, de harmonie en trommelkorps ook mee. Om de Sint af te halen worden alle kinderen, ook die elders naar school gaan, om kwart voor twee op de speelplaats van de basis-school verwacht. Om 13.50 uur vertrekt de stoet via Watermolenstraat, Randenrade naar Hoefslag. Op de hoek van de Hoefslag en de Mgr. Hanssenstraat zal gewacht worden op Sint en z'n Pieten. De volgorde van opstelling zal zijn: le Kleuterschool en klas 1, 2 en 3 van de basisschool. 2e Harmonie. 3e Klas, 4, 5 en 6 van de basisschool. 4e Comité van ontvangst. Als de Sint is aangekomen wordt hij welkom geheten door het comité van ontvangst en daarna trekt de stoet verder via de Mgr. Hanssenstraat naar het Parochiehuis. De kinderen van de Kleuterschool en klas 1, 2 en 3 van de basisschool gaan dan naar binnen en klas 4, 5 en 6 zingen, begeleidt door de harmo^ nie een Sinterklaasliedje. Sint Nicolaas gaat dan ook naar bin nen. De klassen 4, 5 en 6 gaan door naar de basisschool waar voor hen een film zal worden vertoond. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1