I Y??u^nbeweging_n.k.v. REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 9e Jaargang No. 42 23 oktober 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Op maandag 27 oktober gaan we naar Info 3. PastWijnhovenpark 1, Venray. Willen de dames die zich opgegeven hebben zorgen dat ze om 1.30 uur aanwezig zijn. Het programma duurt ongeveer 2 uur. Het Bestuur. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- A.s. zondag hebben we een gezamenlijke fietstocht, waarbij we hopen dat jullie allemaal komen. We starten vanaf 14.00 uur bij 't Parochiehuis. Bij regen-weer stellen we het uit tot een nader te bepalen datum, maar laten we hopen dat 't weer ons goed gezind is. Tot Z°ndag' De leidsters. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" P°£9££9ag_23_okt 1 bestuursvergadering om 20.00 uur in het Ge meenschapshuis. 1 okt.: aan de op deze dag te Schaesberg te houden play-in zullen van onze vereniging de volgende leden deelnemen: Theo Heidens, Antoine Janssen, Agnes Reijnders en Peter Wanten. Wij wensen hen een fijne en leerzame dag toe in Schaesberg. Maandag_27_okt^ Orkestrepetities in het Gemeenschapshuis van 19.15 - 20.00 u.repetitie voor het jeugdorkest van 20.00 - 22.00 u.repetitie voor het gehele orkest, deze repetitie zal gedeeltelijk samen gehouden worden met het ge mengd koor 1 OOSTRUMs WEEKBLAD t-

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1