REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 38 RABOBANK No. 14.QO01.751 25 september 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -0-0-0—o-o-o-o-o-o—o—o-o—o-o-o-o-o—o-o—o—o-o-o—o-o—o—o-o—o-o—o- AFSLUITINGSPOORWEGOVERGANG Op 9 oktober 1980 zal de spoorwegovergang in de Rosmolenweg zijn afgesloten voor alle verkeer, ook het landbouwverkeer De N.S. zal op deze dag reparatie/verbeteringswerkzaamheden uit voeren aan de overweg van 8.00 uur tot 16.00 uur. Op de dag zal voor een omleidingsroute worden gezorgd. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE "SUB_MATRIS_TUTELA" Donderdag 25 septbestuursvergadering om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis Zaterdag 27 sept.: serenade b.g.v. het huwelijk van ons lid H. Vermeulen, daartoe worden alle leden om 1945 uur in het Gemeenschapshuis te Wanssum verwacht. Diegenen, die geen eigen vervoer hebben, kunnen om 19.30 uur bij het Gemeenschapshuis (Oostrum) verzamelen, vanwaar dan nog enkele auto's naar Wanssum zullen vertrekken. Zondag 28 sept.: deelname door het tamboerkorps aan het Drum bandfestival te Leunen. Het optreden is gepland om 15.15 uur. Vertrek volgens afspraak. Maandag 29 septrepetities in het Gemeenschapshuis. van 19.15-20.00 u.repetitie voor het jeugdorkest van 20.00-21.30 u.repetitie voor het gehele orkest. Na deze repetitie wordt dan de kwartaalbespreking met de leden van het orkest gehouden. Woensdag 1 oktrepetitie tamboerkorps in het Gemeenschaps huis van 19.00-19.30 u.Leerlingen tamboerkorps van 19.30-21.00 u.: het gehele tamboerkorps. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1