s REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 9e Jaargang No. 37 18 september 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ö-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o VROUWENBEWEGING N^K^V Op dinsdag 23 september wordt een avond (dia's) verzorgd door de Nierstichting. Deze avond is niet alleen voor onze leden, maar voor iedereen toegankelijk. Het begint om 20.00 uur in de leef ruimte van de basisschool te Oostrum. We hopen op een goede op komst. Op 27 oktober om 13.30 uur houden we een excursie naar de Info in Venray. Dames, die graag mee willen gaan, kunnen zich tot en met 23 september opgeven bij J. Verhagen, tel. 86884. Het bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o LEDENL.V.B. Op dinsdag 23 september a.s. openen we het winterseizoen weer met de jaarvergadering en hierna gezellig kienen. We beginnen om 20.00 uur bij café van Dijk. Het bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" zondag 21 septorkestrepetitie in het Gemeenschapshuis om 11.00 uur: het gehele orkest. maandag 22 sept.: op deze dag zijn er geen repetities, de repe titie voor het jeugdorkest in deze week wordt gehouden zoals af gesproken tijdens de laatstgehouden repetitie. repetitie tamboerkorps: eveneens volgens afspraak tijdens de laatstgehouden repetitie. donderdag 25 sept.: bestuursvergadering. 1 f- I OOSTRUM WEEKBLAD 0

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1