T i' REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 36 RABOBANK No. 14.00.01.751 11 september 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 o-o-o-o-qr o-o-o-o-o-o-o- ^RKCOMITE_OOSTRUM NOTULEN VERGADERING_VAN_3_SEPT^^80 Over de notulen van 16 juni werden nogmaals besproken: - vernieuwing attributen 6 dec. viering - polygastanks is in volle bespreking met gemeente en leiding polygas - groenvoorziening inventarisatie volgens de beleidslijnen van deze commissie. MEDEDELINGEN^ - Een brief over woningbouwvereniging: ingeschreven 32 autochtonen voor een gezinswoning 9 bejaarden voor een bejwoning. - Ontvangen een boek als titel: sociale kaart. Hieruit zullen verschillende adressen in het Oostrums Weekblad gepubliceerd worden, vooral over verenigingen en instellingen van deze Regio. - Brief ontvangen van de gemeente over bestemmingsplan buiten* gebied. Hierover is een informatieavond in de Schouwburg en !wel op woensdag 26 november a.s.. - Uitnodiging voor afscheidsreceptie van Hr. Schloosz op vrij- dag 12 sept Kermis_19801 - Er zijn felle protesten tegen verplaatsing kermisterrein naar dorpsplein. De gemeente wil als proef dit jaar toch het nieuwe dorpsplein als kermisterrein gebruiken en ook de vis kraam hierop plaatsen. - Er was bij de gemeente een verzoek gekomen onf de viskraam niet voor de Rabobank te plaatsen. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1