S REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 30 RABOBANK No. 14.00.01.751 24 juli 1980 Kopij inleveren! voor maandagavond 21.00 uur. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ATTENTIE In de week van 3 tot 9 augustus (kermis in Venray) verschijnt er geen Oostrums Weekblad. REDAKTIE _0_0_0_0_0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o KERKDIENSTEN_0^L1VR0UW_GEB00RTE _PAR0CHIE_00STRUMJ_ 26 juli_-_3_augustus Zaterdag Zondag 19.00 u. Chris van Aarsen 8.30 u. 10.00 u. Maandag Dinsdag Woensdag Jacob Janssen en Anna Janssen-Wijnhoven Jacoba van Bommel-van Enckevort (vw. familie van Enckevort) Jaard. Antoon Verheggen en Hendrina van Haren (Gem. Koor) 9.00 u. Theo Camps en Anna Verhoeven 9.00 u. Tot bijzondere intentie 9.00 u. Overl.ouders Broekmans en familie Donderdag 9.00 u. Uit dankbaarheid Vrijdag Zaterdag EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 9.00 u. Toon van Cuijck en overl. ouders 19.00 u. Wim Kessels Jan Haegens (Gem. Koor) 1 OOSTRÜiVï NEEKB L

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1