f' -tl REDAKTÏEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 25 RABOBANK No140001751 19 juni 1980 I KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- VROUWENBEWEGING_N In september starten we weer met het studiecentrum, gespreks- of themaavonden die lx per maand worden gehouden, totaal 8 a vonden. De kosten voor de hele cursus bedraagt 30, Nadere gegevens worden tijdig bekend gemaakt. U kunt zich hier voor nog opgeven tot 23 juni bij J.Verhagen Tel. 86884. Het bestuur. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE_^SUB_MATRIS_TUTELA^ Zondag_22 juni^ inhalen van de Jeugd-Avondvierdaagse te Venray. Daartoe worden alle leden uiterlijk om 16.30 uur in de Helfrich- straat bij het Kennedyplein verwacht, waar we zullen opstellen. Maandag 23 juni: orkestrepetities in het Gemeenschapshuis. Van 19.15 - 20.00 u.: repetitie voor het jeugdorkest van 20.00 - 22.00 u.repetitie voor het gehele orkest. Woensdag 25_juni: repetitie tamboerkorps in het Gemeenschaps huis. Van 19.00 - 19.30 u.: leerlingen tamboerkorps van 19.30 - 21.00 u.: het gehele tamboerkorps. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- - ï?ALL0_P0PPIES_: Vanavond (19 juni) hebben we weer club. We houden deze bij Mariet thuis. Dus als jullie allemaal om 20.00 uur present zijn, zorgen wij voor de rest. Tot straks. Jaqueline, Mariet, Hubertine. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1