a REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 23 i RABOBANK No. 14.00.01.751 5 juni 1980 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o LEDEN L^B. Zoals reeds eerder vermeld in het Oostrums Weekblad, organiseert O.J.C. Iduna op 17 augustus een Zeskamp, waaraan alle Oostrumse verenigingen kunnen deelnemen met 6 A 10 personen. Dames, die hieraan mee zouden willen doen, geef U s.v.p. vandaag of morgen op, daar de inschrijving slechts is tot 6 juni a.s. Reeds nu willen wij bekend maken, dat we bij voldoende deelname in januari willen starten met een cursus, bestaande uit 4 les sen: "toeren maken" (geen ritjes, maar ouderwetse hoofddeksels met kant enz.), die we dan voor carnaval af zouden hebben. Het materiaal voor een toer zal 25,- gaan bedragen, waarbij nog de kosten voor de lessen en zaalhuur komen. Graag zouden we nu reeds willen weten hoeveel dames aan deze cursus eventueel wil len deelnemen, zodat we weten of de cursus doorgang kan vinden en we misschien al materiaal kunnen kopen. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HALL0_K0ESKES Maandag 9 juni hebben we weer club. We gaan dan weer werken aan de ouderavond. Tot dan, Petra, Marjo, Rieky. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 r A

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1