REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 21 RABOBANK No. 14.00.01.751 22 mei 1980 COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 uur. 0_0_0—O-O—o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARM0NIE "SUB_MATRIS_TUTELA^ zondag 25 mei: deelname door het tamboerkorps aan het Muziekfes tival van D.S.V. te VenrayHet optreden is gepland om 17.30 u., vertrek van de leden van het tamboerkorps om 17^00_uur bij café van Dijk. maandag 26 mei: de repetities komen te vervallen. repetitie jeugdorkest: deze repetitie wordt gehouden zoals afge sproken tijdens de laatsgehouden repetitie. dinsdag 27 mei: repetitie voor het gehele orkest, deze repetitie wordt gehouden om 20.30 uur in de school. woensdag 28 mei: repetitie tamboerkorps in het Gemeenschapshuis, van 19750 - 19.30 uur: leerlingen tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps oud papier ophalen: i.v.m. de reis naar Altrich op 7 en 8 juni a.s. is het op 7 juni, toch de eerste zaterdag van deze maand, niet mogelijk om oud papier op te halen. Wij willen U daarom graag vragen Uw oud papier nog een week langer te bewaren, op zaterdag 14 juni zullen onze mensen het bij U komen ophalen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- C0.Z0. CO.ZO. CO.ZO. CO.ZO. CO.ZO. CO.ZO. CO.ZO. CO.ZO. CO.ZO. Hallo allemaal A.s zondag (le Pinksterdag) is er weer de gezamenlijke sportdag in Leunen. Willen diegene die zich opgegeven hebben om 8.15 bij het parochiehuis zijn, dan fietsen we met z'n allen naar het sportpark. Helaas zal de kantine gesloten zijn die dag, zodat jullie zelf voor een lunchpakket en drank moeten zorgen. Denken jullie ook aan de naamkaartjes. Dus tot zondag 8.15 uur en wel allemaal in topconditie natuurlijk. Groetjes De Leidsters, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1