REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e Jaargang No. 19 RABOBANK No. 14.00.01.751 8 mei 1980 COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- "harmonie_SUB_MATRIS_TUTELA^ Zondag_ll_meiKoffie-concert in het Gemeenschapshuis. Dit con cert begint om ll_uui\ alle leden en leerlingen van het jeugd orkest en tamboerkorps worden hierbij tijdig aanwezig verwacht. Maandag_12_meiRepetities in het Gemeenschapshuis. Om 19.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest om 20.00 uur: repetitie voor het gehele orkest en tamboerkorps. Woensdag_14_meij_ er is geen repetitie voor het tamboerkorps, deze repetitie is verschoven naar maandag 12 mei (samen met or kest). Eveneens op woensdag 14 mei wordt in het Gemeenschaps huis de bestuursvergadering gehouden. Donderdag_15_mei£ concert voor het orkest te Wanssum. Dit con cert is gepland van 17.45 - 18.25 uur, en wordt gehouden in het Gemeenschapshuis te Wanssum. Zondag_18_raei^ na de Hoogmis wordt de Mei-processie gehouden. Na de middag om 16.00 uur optreden tamboerkorps te Wanssum. K0FFIE-C0NCERT_IN_HET GEMEENSCHAPSHUIS^ Op zondag_ll_mei_£u s^zal vanaf 11 uur in het Gemeenschapshuis een koffie-concert gehouden worden. Dit concert zal verzorgd worden door het harmonie-orkest en tamboerkorps, door het jeugd orkest en leerlingen voor het tamboerkorps. Iedereen die hier naar wil komen luisteren, met name de ouders van onze jeugdige muzikanten, nodigen wij graag uit hierbij aanwezig te zijn. 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1