van de tegenstander af te tasten en dit resulteerde in enkele kleine kansen aan beide zijden. Hierna was het Oostrum dat het initiatief naar zich toe trok en had dan ook enkele mogelijkhe den om een voorsprong te nemen. Met enkele goede aanvallen zocht zij het doel van de tegenstander op, maar het lukte vooralsnog niet om de defensie van GFC te verschalkenVijf minuten voor de rust lukte het dan toch toen Tonnie Kessels de bal uit een cor ner achter de zwakke doelman van GFC kon werken. Lang konden we niet genieten van een voorsprong want binnen één minuut lag de gelijkmaker in de touwen. Doordat een GFC-aanvaller niet tijdig werd aangepakt, kon deze de bal via een goede een-twee combina tie achter een kansloze doelman werken. Met deze stand konden we dan ook de op dat moment welkome schaduw van de kleedkamer opzoeken. De tweede helft was een op en neergaande wedstrijd waarbij zich aan beide zijden enkele goede kansen voordeden. Zo had Oostrum niks te klagen toen een schot van GFC via de paal terugkaatste en een ander schot door een uitstekende doelman ternauwernood tot corner verwerkt kon worden. Maar aan de ande re kant hadden ook schoten van Jan Custers en Hub v.d. Water een beter lot verdiend. Zo eindigde deze belangrijke wedstrijd in een 1-1 eindstand waarbij vermeld moet worden dat Oostrum in de eerste helft de wedstrijd had moeten beslissen. Of dit ene punt voldoende is, zal moeten blijken in de twee nog komende wed strijden. Zondag a.s. beginnen we met de moeilijkste van deze twee en wel een uitwedstrijd tegen Wittenhorst 4. Iedereen weet dan waar het om gaat en zal evenals afgelopen zondag weer pro beren zijn beste beentje voor te zetten. OOSTRUM 4_-_Bj,V1V_1_4 Na een reeks van slechte wedstrijden mocht Oostrum 4 zondag j.l. proberen hier op een sportieve wijze revanche voor te nemen. Tegenstander was een totaal gewijzigd Blitterswijck 4, wat de zondag tevoren medekoploper Holthees nog had bedwongen! Coach Kievits had een totaal ander concept bedacht: G. Hendrix kreeg de rol van voorstopper, terwijl Geert Arts als pinch-hit ter fungeren moest. De vele toeschouwers, mede gelokt door het prachtige lenteweer zagen een voorzichtig beginnend Oostrum in de aanvang van de wedstrijd. Met name in het verdere verloop van de le speelhelft lieten de rood-witten zien dat er beter gevoet bald kon worden als in voorgaande ontmoetingen. Regelmatig werd de BW verdedigingop proef gesteld. Met name G. Arts wist regel matig 2 verdedigers aan zich te binden, waardoor de vleugel-spe lers Linskens en Broeren meer ruimte kregen in de aanval. Na ongeveer 25 minuten was het Jaq. Linskens die omringd door een drietal BVV-spelers uit een moeilijke positie beheerst wist te scoren. Hierna volgde een periode waarin BW het o fensief zocht Enkele dreigende scènes werden door goalie Peeters op zeer spec- 8

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 8