De verenigingen of organisaties die geen uitnodiging voor een gesprek ontvangen hebbenkunnen alsnog contact opne men met de werkgroep. Een telefoontje naar de secretaris de Heer Fr. In 't Zandt, gemeentehuis tel.: 83838 toestel 244, is voldoende. ö-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- WEEKENDDIENSTEN_HUISARTSEN Vanaf zaterdagmorgen 8 uur tot zondagavond 24 uur, nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Bloemen - Lankveld - van Thiel - Francken - De Muinck-Keizer en Witgen: Dr_v. _Thiel_Patersstraat_30±_tel:_£_B1887 En voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Oorver - Beckers - Vercauteren - de Vocht - Schmeetz: WEEKEND-_EN_ NACHTDIENSTEN_VENRAYSE APOTHEKEN^ Van vrijdag 18 april 18.00 uur tot de volgende week vrijdag 25 april: De Monnikskap Paterslaan. Openingstijden weekend: zaterdag 9.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur zondag 10.30 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Wordt^Oostrum-a^s^-Zondag^O^april^^kampioen? De aanwezigheid van talrijke supporters uit Oostrum zal er a.s. zondag zeker toe bijdragen, dat Oostrum I de volle winst binnen haald in Hegelsom en kampioen wordt. Dan gaan we weer terug naar de 1ste klasse. Laat onze voetballers niet in de steek en komt allen onze spe lers aanmoedigen in Hegelsom. Daarna vieren we samen feest! 0_0_0„0_0-0_0-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o~o-o-o-o~o-o-o- AGENDA^ 19/ 20 april Harmonie, solistenconcours te Venray 4 ----- Voor spoedeisende gevallen kunt U terecht op het spreekuur bij de voornoemde doktoren op zaterdag en zondag van 10 tot 11 uur en van 17 tot 18 uur.

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 4