ïï?lzijnsplanning_en_culturele_verenigingen KERKDIENSTEN O.L.VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM 18 - 27 april Vrijdag 9.00 uur Uit dankbaarheid Zaterdag 19.00 uur Jaardienst Harry Graat Zondag 8.30 uur Pieter Hendrik Janssen 10.00 uur Maria Jacoba Verheijen-Michels (Gem. Koor) Maandag 9.00 uur Overlouders Jenneskens-Verblakt Dinsdag 9.00 uur Uit dankbaarheid bij 'n 82e verjaardag Woensdag 9.00 uur Overl.fam. Min-Verbeek Donderdag 9.00 uur Voor de overledenen van de fam. Loonen-van Rens Vrijdag 9.00 uur Overl.fam. Camps-Wolters Zaterdag 19.00 uur Overl.fam. Min-Verbeek MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag Zondag 19.00 uur Paul Janssen - Roland Tacken - Michel van Dijk - Jörgen van Soest 8.30 uur Ivo Franssen - René Willems - René Theeuwen Frits Dupont 10.00 uur Alouis Martens - Eric Jeuken - Alex Ouden hoven - Frank Verheijen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- In het kader van de gemeentelijke welzijnsplanning start de werk groep cultuur in de tweede week na pasen een overlegronde met al le organisaties en verenigingen, die in Venray op een of andere wijze actief zijn op het terrein van de cultuur. Hiermee wil de werkgroep een zo ruim en volledig mogelijk beeld krijgen van alle zaken, die in de verenigingen spelen. Een derge lijke inventarisatie is een belangrijk uitgangspunt voor een te voeren beleid door de gemeente. Als voorbereiding op de gesprekken, hebben de betrokken organisa ties inmiddels een vragenlijst ontvangen. Daarin komen alle as pecten van een vereniging aan bod, terwijl er eveneens ruimte is voor het signaleren van knelpunten en wensen.De vragen worden in 't overleg met de werkgroep cultuur pas definitief ingevuld. Op die manier hoopt de werkgroep een in grote lijnen uniform in zicht in de Venrayse situatie te krijgen. 3

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 3