VROUWENBEWEGING N^K.V. Op vrijdag 2 mei a.s. zal de nieuwe Hema in de Grotestraat in Venray officieel geopend worden. Om de leden van onze vereniging in de gelegenheid te stellen nog vóór de openstelling de nieuwe zaak te bezichtigen, nodigen wij u uit voor een bezoek op donderdag 1 mei a.s. om 19.30 uur. Het zal hen een genoegen zijn, u dan met een drankje en een hapje te ontvangen. Tevens zullen zij u via dia's een kijkje achter de schermen van het bedrijf geven. Deze ontvangst zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Daar er maar 45 personen meekunnen ge lieve u zich vóór 19 april op te geven bij N. van de Pas tel.: 87975. Het bestuur Agenda 8 mei Algemene ledenvergadering N.K.V. -o-o-o- o-o-o-o-o~ o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~ o-o- o-o Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij gelegenheid van ons 25 jarig huwelijk aan ieder die hier op welke wijze ook heeft bijgedragen, onze oprechte hartelijke dank. H.Thuyls A.Thuyls-Janssen en kinderen. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Medede1ing_van_redaktie_0ostrumps weekblad UITNODIGING In verband met het beëindigen van haar werkzaamheden als kantoorhoudster van de P.T.T. zal Annie Kessels-Duykers op zaterdag 19 april a.s. een afscheidsreceptie houden in zaal "De Karklingel",MgrHanssenstraat 29 5807 BA Oostrum van 19.30-20.30 uur. Het zal een genoegen zijn U te mogen begroeten. £)-o-o-o-o-o-©^o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 2

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 2