S OOSTRUM_ AFDELING _TENNIS Verslag van een vergadering over plaatsing van speeltoestellen op het sportpark Aanwezig waren-4 bestuursleden en 9 belangstellende leden, die zich bereid verklaard hadden aan de speeltoestellen mee te wer ken Afmelding was ontvangen van Dhr. Groot. Uit een lijst van speelwerktuigen werd gekozen voor 4 onderdelen: - een duikelrek, - een fort met glijbaan uitkomend in een zandbak, - een klimrek in de vorm van een pyramide of wigwam, - een bandenschommel. De volgende afspraken worden gemaakt Th.Versieyen en H.Kateman maken de wigwam. J.RaedtsH.Janssen en R.Zeelen maken de bandenschommel. P.ten Brummelhuis en L.Verhaegh maken het duikelrek. Het fort met de zandbak zullen ter plaatse moeten worden opge bouwd. Dat zal gebeuren door enkele van de aanwezigen en door degenen die hun hulp hebben aangeboden, maar nu niet aanwezig zijn. J.Vermeulen en L.Verhaegh zullen zorgen dat al het benodig de materiaal op de juiste plaatsen wordt afgeleverd, waarschijn lijk vóór of óp vrijdag 18 april. Als datum voor het plaatsen van het fort is afgesproken: ZATERDAG 3 MEI. Degenen die nu niet aanwezig waren zullen nog worden opgebeld. Als alle toestellen zijn geplaatst zullen de dames zorgen dat alles geschilderd wordt. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o- 12 5 c

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 12