B.C. S.N.A. Uitslagen O.C. J. Cornelissen - H. Reijnders 2-0 R. Kivits - B. Daniëls 2-0 J. Cremers - H. v.d. Heuvel G. Vermeulen - H. v.d. Wildt 0-2 JCremers - R. Kivits G. Vermeulen - G. Arts E. v.d. Venne - J. Schelbergen De beste partijen van deze week speelden: H. vdWildt 15 Brt.h.s. 13 gem.: 2,333 en J. Schelbergen 15 Brt.: h.s. 9 gem.: 3,400 Onze clubgenoot JCornelissen wist vorige week beslag te leg gen op een fraaie 3e plaats bij de eindstrijd 5e KI. pers. kam pioenschappen. Jac proficiat. Dit weekend wordt in Café Klomp gestreden om de titel Pers.Kam pioenschap 4e KI.: voor S.N.A. zullen deelnemen G. Arts en E. v.d. Vennewij wen sen ze veel succes. -o-o-o-o-o -o -o-o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o - SPEELTUIN OUDE_WATERMOLEN" Nadat op donderdag 10 april j.l. de verschillende speelelemen- ten werden uitgezet op het terrein, kon vrijdag 11 april begon nen worden met het eigehlijke werk. En het begin was geweldig. Waren er aanvankelijk misschien nog enkele sceptici die twijfelden aan de inzet van de Oostrumse mensen, dan is nu alle twijfel weg. Het deed de werkgroep werke lijk ontzettend deugd te zien hoeveel mensen er kwamen mee hel pen en met hoeveel inzet er gewerkt werd. En wat misschien nog belangrijker is met hoeveel plezier het gebeurde. In ieder geval werd er zo hard aangepakt dat op zaterdagmorgen rond 11 uur iedereen al weer kon inrukken, omdat de eerste werk zaamheden afgerond waren. Op woensdag 16 april kan de metsel- ploeg aan het werk. De werkgroep twijfelt er niet aan, dat ook in de komende weken op de inzet van velen gerekend kan blijven worden. De werkgroep. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o- 11 ND 1 O 0 1 ND O 1 <N 0 1 ND

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 11