Donderdag 17 april: bestuursvergadering om 20.00 uur in het Ge meenschapshuis Zaterdag 19 april en Zondag 20 april soiistenconcours te VenrayTijdens dit week einde wordt in de Schouwburg te Venray het jaarlijkse solistenconcours van de gemeente lijke federatie gehouden. Van onze vereni ging zullen aan dit concours deelnemen op zaterdagmiddag tussen 15.00 en 17.15 uur: de solisten: Agnes Reijnders, Theo Heidens,. Greg Willemsen en het trio Theo Heldens/Antoine -Janssen/Geert Janssen. Verder zal op zondagavond om 19.15 uur John Pingen als solist aan dit con cours deelnemen. Wij wensen onze deelnemers een fijn concours optreden toe. Maandag 21 april repetities in het Gemeenschapshuis. 19.15 - 20.00 uur repetitie voor het jeugdorkest. 20.00 - 22.00 uur repetitie voor het gehele orkest. Woensdag 23 april repetitie tamboerkorps in het Gemeenschaps huis 19.00 - 19.30 uur leerlingen tamboerkorps 19.30 - 21.00 uur het gehele tamboerkorps. ^Koffieconcert" in_het_Gemeenschapshuis Op zondag 27 april a.s. zal in het Gemeenschapshuis een koffie concert gehouden worden. Dit concert, dat om 11.00 uur begint, zal verzorgd worden door ons harmonie-orkest en het tamboer korps. Daarnaast echter zullen ook de leerlingen van het tam boerkorps en het jeugdorkest van onze harmonie enkele werken uit voeren. Bovendien ligt het in de bedoeling om enkele solisten te laten optreden. Een fijne gelegenheid om ook onze jeugdige muzikanten aan het werk te zien en horen. Met name voor wat be treft ons jeugdorkest, dat sedert januari j.l. wekelijks gezame- lijk repeteert en tijdens dit concert het geleerde voor u ten gehore zal brengen. Bij dit "koffieconcert" zuilen zij u graag welkom heten, speciaal de ouders van onze jeugdige muzikanten. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 10 -O-O- O- O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- O- O—O— O-O-O— O- O-O—O-O-O-O- o- HARMONIE_^SUB_MATRIS_TUTELA^

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 10