s REDAKTIEADRESMgr. Hanssenstraat 44 9e jaargang No. 16 RABOBANK No. 14.00.01.751 17 april 1980 COPY INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. A.s. maandag 21 april is de maandelijkse openbare vergadering van het Werkcomité in Café van Dijk. Aanvang is 20.00 uur. Agenda; 1. opening 2. notulen vergadering 17 maart 3. mededelingen en ingekomen stukken 4. financieel verslag over 1979 5. evaluatie beleidslijnen kleine kernen (o.a. standpuntbepaling over autochtoniteit) 6. agenda dorpenoverleg 7. rondvraag en sluiting. Het Werkcomité -o -o -o -o -o -o -o- o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o - o -o -o -o -o -o - VANUIT DE KLEUTERSCHOOL. Ouderavond De ouderavond met als onderwerp "integratie", is verzet van maandag 21 april naar maandag 28 april. De officiële uitnodi gingen worden begin volgende week verstuurd. Met vriendelijke groeten, leidsters kleuterschool. -o -o -o - o -o -o -o -o -o -o o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o i f 'l OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1980 | | pagina 1